Mineralanalys - Intracellulär mätning 

Alla organismer och alla ämnen omges av elektromagnetiska fält som har sina egna speciella frekvensmönster. Varje cell, organ, bakterieart har sin egen frekvens liksom varje virusart har sin. På samma sätt har alla vitaminer, mineraler, fettsyror och tungmetaller så som bly, kvicksilver sin specifika frekvens.

Dessa frekvenser har genom mångårig forskning kartlagts och med hjälp av Bioresonans används nu vid Intracellulär mätning för att säkerställa korrekt och faktiskt näringsstatus i cellerna. Det är en för kroppen varsam, säker och djupgående undersökningsform.

Genom elektromagnetiska vågor så mäter man mineralerna, vitaminerna, fettsyrorna och tungmetallerna i kroppen. Mätning och analys utgår från ålder, längd och vikt. Det är tillförlitlig mätning eftersom mätningen görs intracellulärt. Alltså man mäter balansen i cellerna och inte i blodet. Ens vitamin- och mineralhalt måste testa halterna inne i cellerna – för i blodet ändras nivåerna bland annat med måltider. 

Intracellulär mätning 

Här ser du din näringsstatus svart på vitt och kan själv ta ställning till om du vill åtgärda det. Valet är alltid ditt.

Jag erbjuder olika lösningar.

Enbart scanning pris 400 kr ordinarie pris 600 kr

Scanning och kostrådgivning pris 500 kr ordinarie pris 700 kr

Scanning och Coaching pris 700 kr ordinarie pris 900 kr

Du kan ta kontroll över din hälsa nu - ta ett steg i hälsans riktning KONTAKT