Novaeras grundare

Teresa.png  

Teresa M Rask HälsoCoach 

Jag tog min civilekonomexamen vid Lunds universitet med inriktning på revision. Under livets gång har jag insett att precis som i företagsvärlden behöver vi granska och ifrågasätta vårt handlande. Denna process hjälper oss att hushålla med och använda våra resurser, tid och energi på bästa möjliga sätt. Dessutom behöver vi kontinuerligt ge företaget och hela vår kropp rätt stimulans och näring. På så sätt främjas en naturlig, sanningsenlig  och hälsofrämjande kommunikation inne i företaget och i den mänskliga kroppen. Naturlig och uppriktig kommunikation skapar inre balans. Inre balans hjälper oss att återskapa och upprätthålla hälsa. Och den är grundläggande förutsättning för att skapa balans i företagets och individets yttre miljö. Mer info    

Utifrån mina insikter och inre driftkraft började jag utmana mina trossatsers och lyssna inåt på ett medvetet sätt. En ny värld öppnades för mig och jag upptäckte att inre kommunikation, det som anses vara abstrakt och komplicerad, är enkel och verklig. Och att alla kan lära sig att kommunicera med och i sin inre på ett medvetet sätt och skapa inre balans samt öka självtillit, självkänsla tillfredställelse med sig själv och livet i stort. Träning ger färdighet 

Mina empiriska kunskaper och önskan att förmedla beprövad kunskap som kan hjälpa människor att skapa inre balans och må bra resulterade i att jag har utvecklat HVH Metod. Metoden har helhetsperspektiv och är enkelt att använda i vardagen. Den kan vägleda oss in i en mental, känslomässig och fysisk balans.    

Mer info: Historia bakomHVH, Nativ Yoga  

Passion 

Att verka för att öka medvetenhet om att vår livsstil är direkt sammankopplad med vår hälsa samt att  balans i vår inre och yttre miljö, hälsosam motion och näringsrik mat hjälper oss att må bra. Mer info 

Vision

Ett samhälle med välmående, entusiastiska och medvetna människor som inspirerar varandra för att tillsammans skapa humanistiska och samhällsekonomiska vinster och därmed en vänligare värld.

Mission

Att inspirera människor till en hälsosam livsstil; en livsstil som ger oss mer tid till att njuta av livet, mer lönsamhet i det vi gör och mer glädje i vardagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.