Erbjudande

  1. Strategiutveckling - Handlings-Kraft-Optimering mer info
  2. Träningsprogram - Medvetna-Energi-Rörelser mer info 
  3. Behandlingar - Self-Healing-Process mer info

HVH  Strategiutveckling,Träningsprogram och Behandlingar, går ut på att återställa naturlig kommunikation mellan kroppens olika delar och system och ge enkla och användbara verktyg.  Dessa  verktyg  hjälper dig att minska inre stress och använda dina intellektuella, känslomässiga och fysiska förmågor - din potential - på ett mer medvetet sätt.

Strategiutveckling, träningsprogram och behandlingar  grundar sig på HVH Metod och Grundmodell 

Vi erbjuder även:

Hälsoresor mer info                                                                                                           

Utbildningar mer info mer info                                                                                             

Workshops mer info

På våra utbildningar varvar vi teori och praktik samt tillhandahåller olika verktyg som hjälper dig att öka självkännedom och ta reda på: vad du verkligen vill, vad styr dig och vad behöver du utveckla för att öka din handlingskrsft. 

På våra hälsoresor och workshop varvar vi med olika aktiviteter: medvetna-expansions-rörelser, dans, vila, meditation, behandlingar, promenader i naturen och samtal. Allt för att låta glädje och njutning öppna upp för djupare kontakt med vår potential och hitta vägen till läkande och expansion. Och vi låter vår intention och intuition hitta inspiration i samvaron med oss själva, naturen och andra för att öka självkännedom, självrespekt och självaktning - bygga en bättre relation till oss själva och naturen. Detta ökar vår intuitiv förmåga. Den hjälper oss att använda vår potential, vara i vår fulla kraft och må bra i vardagen.

Meningen med livet är att man ska använda sin potential och må bra.

Är du redo att använda din potential och må bra?   

Om du är redo välkomnar vi dig till MMM – en lugn, skyddande och stödjande mötesplats strax utanför Lund där vi håller våra behandlingar, utbildningar och workshop. Vi välkomnar dig också på våra Medvetande Höjande och Helanderesor.  

 Kunskapsöverföring  Mer info
Mer info Kontakt