HVH, Hjärna Visdom Hjärta 

 
Är du trött på att känna dig otillräckligt, oroligt, eller må dåligt, och istället för tillfälligt lättnad vill ha en lösning på det.?

Då är du redo för att lära känna och läka underliggande orsaker till dina besvär .

HVH ger dig en gedigen möjlighet att lära dig hur du ska lära känna och läka underliggande känslomässiga och mentala skeenden som för det mesta är orsak till brist på energi, ängslan och även fysisk smärta.    

Varför har jag utvecklat HVH metoden? mer info  mer info

Grund modell Mer info och Metod Mer info   

Med tiden har jag insett att varje människa lever i och kommunicerar med en inre och yttre omgivning. Vi har hjärna, hjärta och visdom för att kommunicera i de båda världarna.

Hjärnan skapar inte tankar, den är ett verktyg som tanken använder. Enkelt uttryckt; hjärna och tanke samspelar med varandra liksom hjärta och känslor. Men vad är visdom?

Jag menar att visdom finns på flera plan. Den består dels av intuition eller ett sjätte sinne, dels av de erfarenheter som du har skaffat under livets gång. Visdom är en process som hjälper dig att omvandla information till kunskap, kompetens, insikt och till slut – till visdom.

Det är som om du färdas genom livet med hjälp av visdom för att komma till ny visdom. Under denna förädling av kunskap förenas hjärna och hjärta eller tanke och känsla. När hjärna och hjärta förenas är det som om en naturlig kontakt återigen skapas och enhetlig information börjar strömma. Den enhetliga informationen påverkar din kreativitet, dina känslor och handlingar på ett positivt sätt. På så sätt har visdom en central roll. Den binder samman dina intellektuella, känslomässiga och fysiska förmågor till en helhet.

Mer info  Erbjudande

Mer info  Behandlingar

Mer info  Strategiutveckling