HVH:s Grundmodell

En föränderlig värld orsakar ständiga förändringar och det kräver att man utvecklar sin förmåga att hantera dessa förändringar och få till stånd en gynnsam och dynamisk utveckling. Utifrån egen praktisk forskning och olika teoretiska studier har jag tagit fram en pedagogisk modell som tar hänsyn till den interna och externa kommunikationen.

Modellen symboliserar balans. Den ger struktur och information som användaren kan använda för att utveckla sin inre och yttre kommunikation. Denna utveckling hjälper användaren att agera på ett medvetet och  kongruent sätt. 

 

Bilden belyser dina verktyg som du kan använda för att förenkla din tillvaro. De tre nedre nyckelorden – uppmärksamma, upplev och uppskatta – representerar tre utvecklingssteg vilkas syfte är att skapa balans i din inre och yttre omgivning. För att kunna göra det behöver du ta hjälp av dina intellektuella, känslomässiga och fysiska förmågor. Här likställs de med hjärna, visdom och hjärta; härifrån kommer namnet på modellen. I modellen företräds dessa förmågor av tankar, känslor/ljud och rörelser/handling. De är dina naturliga verktyg. Mer info

Varför har jag utvecklat HVH metoden? mer info  mer info

Metod Mer info   

Den första nyckeln och steget i modellen ”Uppmärksamma” i kombination med den fjärde nyckeln ”Tankar”är mycket användbara för att öka kvaliteten på dina tankar. 

Den första nyckeln ”Uppmärksamma” i kombination med den femte och sjätte nyckeln ”Känslor/Ljud” och ”Rörelse/handling” kan hjälpa dig att välja en annan bakform som kan ge dig andra känslor och skapa en ny verklighet.

Det första steget förflyttar dig till det andra steget ”Upplev” och sedan till det sista steget ”Uppskatta”. Dessa faser hjälper dig att uppleva och uppskatta kraften som finns i den välgörande magin – behagliga tankar, känslor och gynnsamma handlingar.                                                                

”Det vi lär, lär vi genom att göra det" Aristoteles