HVH metod

 DSC_0873.JPGTeresa.png_20210109_111411.JPG

HVH metod är ett universellt verktyg. Mer info 

Metoden arbetar på tre olika nivåer den intellektuella, känslomässiga och fysiska nivån Mer info och den visar tydligt att alla kroppens delar och nivåer är en helhet. Och liksom allt annat i universum är den mänskliga kroppen energi som interagerar med energi. 

HVH metod kan hjälpa dig att vara mer medveten deltagare i ditt eget liv och din egen läkning. Aktivt deltagande skapar grund för medveten kontakt och kommunikation med kroppens samtliga nivåer.  Det ger dig möjlighet att förändra tillstånd av stress, trötthet och stagnation till välbefinnande och balans. Träning ger färdighet 

Vidare HVH metod ger dig värdefull information som du kan användas för att utveckla din  kommunikationsförmåga och i utökningen skapa inre balans  och frambringa  positiva inre och yttre förändringar. Och den även påminner dig om att  din interna och externa kommunikation och allt du gör påverkas av hur du använder din intellektuella, känslomässiga och fysiska förmågor.

Under våra träningsprogram , strategiutveckling , behandlingar och Coaching  använder vi HVH metod för att underlätta processen och säkerställa att en resonans uppstår mellan mottagaren och sändaren av energi. På så sätt respekteras klientens verkliga behov och kroppens tillstånd i stället för att hålla fast vid sina egna vanor och agendor.

Varför har jag utvecklat HVH metoden?

Svaret hittar du här mer info  mer info