Livet är enkelt att leva

Livet är enkelt att leva och tanken är att alla ska kunna uppleva det. Därför finns det en mening med att du får kontakt med, läser denna bok. ATTITYD

OmslagFramLiten.jpg

Den erfarenhetsmässiga kunskap som jag förmedlar i boken ger dig möjlighet att se livet och ditt livssituation från en annorlunda synvinkel och ur ett helhetsperspektiv. Var därför förberedd på att vissa av mina upplevelser och tankar kan vara annorlunda än vad du normalt sett är van vid att tänka.

Eftersom du redan har skaffat dig olika kunskaper, erfarenheter och uppfattningar om saker och ting kommer de att hjälpa dig att ta emot och ifrågasätta kunskapen som jag förmedlar. När du ifrågasätter, känner efter om den stämmer för dig och till slut börjar använda den, kommer du att kunna omvandla kunskapen till din egen visdom.

INTENTION 

ATT MÅ BRA

För mer info  Kontakt