Inre och yttre miljö 

frgorsvar_vid_sidan_liten.jpgTeresa.png

Visste du att din inre och yttre miljö påverkar hur du mår. Och att det viktigaste verktyg du har för att påverka ditt mående är kommunikation i och med din inre miljö. I detta sammanhang är det skönt att veta att Humant Ledarskap kan hjälpa dig att utveckla din kommunikationsförmåga och skapa balans i din inre och i förlängningen yttre miljö.

Du kan ta kontroll över din hälsa nu - ta ett steg i hälsans riktning KONTAKT  

KUNSKAPSÖVERFÖRING   

"Humant ledarskap" -insiktsfull process - handlar om att  lära sig att kommunicera i och med sin inre miljö. Det vill säga ta reda på vilka ofördelaktiga tanke- och känslomönster man har  om sig själv och livet i stort. Och lära sig att skicka nya signaler får att  leva i harmoni med sig själv och bygga  nya fördelaktiga mönster samt kontinuerligt arbeta för att förstärka dessa.  Denna process hjälper dig att på ett fördelaktigt sätt hushålla med din tid och energi samt skapa inre balans.  I förlängningen även yttre miljö kommer i balans. Balans är en förutsättning för att du ska kunna må bra och ta eget ansvar för att öka din vilja att leva på ett mer hälsosamt sätt. Och i utökningen förbättra tillvaron för dig själv och andra och därmed bidra till samhällets välmående. 

Det är mer eller mindre känd att vår inre miljö (tankar, känslor, relation till oss själva samt näring vi tillför kroppen påverkar kemiska processer och reaktioner i vår inre).  Och yttre miljö (omgivningen, naturen och vår relation till familjen, andra och arbete) i mycket hög grad påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att grunden för välbefinnande är inre balans och en hög grad av självkännedom, självrespekt och självtillit. Dessa grundsatser kan vi åstadkomma med hjälp av inspiration och djupgående personlig utveckling.  

Personlig utveckling är en process där vi får möjlighet att vidga vårt perspektiv och öka vår självkännedom. Den leder oss inåt så att vi får kontakt med vår inre styrka och kan bättre förstår vilka vi är och vilken potential vi har. I och med det ökar vår självrespekt. Personlig utveckling leder oss också utåt så att vi kan se och erkänna sanningen om vår roll i uppkomsten av våra problem och inse att vi har förmåga att förändra vår livssituation och vår livsstil. Denna insikten hjälper oss att öka vår vilja att förändra vårt förhållningssätt till oss själva, andra och våra problem. Därmed kommer vi att kunna öka självtillit och arbeta för att skapa balans i inre och yttre miljö. Jag kallar denna djupgående utveckling "Humant Ledarskap" KUNSKAPSÖVERFÖRING   

Läs mer om HÄLSOSAM LIVSSTIL 

KONTAKT