_20210108_155036.JPGTeresa.png

En stabil grund för hälsa och välbefinnande är Inre balans.

Förutom att Inre balans är en grund för hälsa är den även grundläggande förutsättning för att skapa yttre balans. Eftersom den fysiska, mentala och känslomässiga kropp, det vill säga kroppen och sinnet är en helhet behöver vi ge näring åt kroppen och sinnet för att återskapa inre balans. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att uppriktig och stärkande inre kommunikation är det viktigaste verktyg vi har för att skapa Inre balans och påverka vår hälsa och vårt välbefinnande.

Stärkande och uppriktig kommunikation bidrar till läkning av mentala, känslomässiga och fysiska problem samt ökar självkännedom, självrespekt och självtillit. Dessa viktiga faktorer kommer att öka din förståelse för vad du behöver göra för att må bra - hushålla med din tid och energi på ett mer fördelaktigt. Mer info

Humant Ledarskap - djupgående personlig utveckling - kan hjälpa dig att utveckla stärkande och uppriktig kommunikation i och med din inre miljö och skapa inre balans.

Kort sagt Humant ledarskap är en insiktsfull process där du får möjlighet att vidga ditt perspektiv och öka ditt självkännedom. Den leder dig inåt så att du får kontakt med din inre styrka och kan bättre förstår vem du  är och vilken potential du har. I och med det ökar ditt  självrespekt. Humant ledarskap leder dig också utåt så att du kan se och erkänna sanningen om din roll i uppkomsten av dina problem och inse att du har förmåga att förändra din livssituation och din livsstil. Denna insikten hjälper dig att öka din vilja att förändra ditt förhållningssätt till dig själv, andra och dina problem. Därmed kommer du att kunna öka självtillit och arbeta för att skapa balans i inre och yttre miljö. 

Du kan ta kontroll över din hälsa nu - ta ett steg i hälsans riktning KONTAKT  

Läs mer om: COACHING & RÅDGIVNING

Läs mer om: NÄRINGSSTATUS

Läs mer om: INRE & YTTRE MILJÖ  

Läs mer om: HÄLSOSAM LIVSSTIL