_20210108_154933.JPGTeresa.png

Inre balans får din kropp och själ att må bra 

Inre balans är den viktigaste faktor som kan återställa din hälsa. Med andra ord den skapar en stabil grund för hälsa och välbefinnande samt är en förutsättning för att skapa yttre balans. 

Den fysiska, mentala och känslomässiga kropp, det vill säga kroppen och själen är en helhet  därför behöver vi ge näring åt kroppen och själen för att skapa inre balans. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att uppriktig och stärkande inre kommunikation* är den viktigaste medel vi har för att återskapa Inre balans.

* Inre kommunikation, det som anses vara abstrakt och komplicerad, är enkel och verklig. Alla kan lära sig att kommunicera med och i sin inre och på ett medvetet sätt arbeta för att skapa inre balans. Uppriktig inre kommunikation är dörröppnare till självkännedom, självkänsla och självtillit. Och inre balans gör att vi mår bra och är tillfredsställda med livet i stort.

Humant ledarskap - djupgående personlig utveckling -  hjälper dig att utveckla uppriktig och stärkande inre kommunikation och ta reda på vilka ofördelaktiga tanke- och känslomönster du har om dig själv och livet i stort. Stärkande och uppriktig kommunikation bidrar till läkning av mentala, känslomässiga och fysiska problem samt ökar självkännedom, självrespekt och självtillit. Dessa viktiga faktorer kommer att öka din förståelse för vad du behöver göra för att må bra - hushålla med din tid och energi på ett mer fördelaktigt. Mer info