Bioresonans

Vi delar upp ordet i två delar. Bio som betonar den naturliga funktionen av metoden och resonans som bara kan inträffa när saker som har identiska svängningstal frekvenser matchar varandra.

Ett bra exempel som förklarar hur bioresonans fungerar är experiment med stämgafflar.  

Om man tar två likadana stämgafflar och håller bredvid varandra, och sen slår till den ena så dess karakteristiska ljud hörs, då kommer den andra gaffeln, som man inte har rört, att också börja röra på sig. Resultatet blir att båda stämgafflarna, som använder sig av samma frekvenser sänder ut samma ton. Det fungerar bara om båda stämgafflarna är identiska. 

Närings- och hälsostatus 

Vår närings-och hälsostatus förändras hela tiden. Vi andas, äter, utsätter oss för olika miljöer. Allt detta påverkar oss. Med bioresonans mätning får man en ögonblicksbild utifrån vilken man kan få information om en persons näringsstatus och hälsotillstånd.

Mineralanalys