”Nativ Yoga”

 Yoga är numera en accepterad motionsform som omfattar många olika stilar och ställningar. ”Nativ Yoga” som innefattar "MER" medvetna Energi Rörelser är mycket mer än motion.  Det är ett medvetet och hälsosamt sätt att leva. En livsstil som förenar mental fokus, fridfull och frigörande andning samt medvetna rörelser till en helhet under träningen och i det dagliga livet. Processen stimulerar hela kroppen, ger kroppen och sinnet avslappning samt öka ansvarskänsla för det man tänker, säger och gör. På så sätt utövaren kan generera en känsla av inre harmoni och trygghet.  I utvidgningen frambringar den frimodig, avslappnad och lekfull inställning till livet och löser inre och yttre konflikter.

En frimodig, avslappnad och lekfull livsinställning samt ansvarskänsla för det man tänker, säger och gör ökar välbefinnande och fyller livet med hälsa och glädje.

Du kan fylla ditt liv med hälsa och glädje och må bra. Och det kan du åstadkomma med hjälp av ”MER” Medvetna Energi Rörelser - ”Nativ Yoga”

Historia bakom MER - Nativ Yoga Mer info

 Mer info