Novaeras grundare

Teresa.png  

Teresa M Rask Inre Balans Coach & Rådgivare

Vid ett skede i livet bestämde jag mig för att bli auktoriserad revisor. Jag tog min civilekonomexamen vid Lunds universitet med inriktning på revision. Och då hände något som jag behövde konfronteras med - jag inte kunde få ett arbete på revisionsbyrå som jag gärna ville ha. För att göra lång historia kort, var jag tvungen att starta eget inom restaurangbranschen. Även om det kändes hårt visste jag att allt hade en mening.

Under tiden jag drev restaurang, arbetade jag i en ohälsosam miljö – ständiga rökmoln från cigaretter och varm olja ledde till stress och jag svettades av fysisk och psykisk ansträngning. Ovanpå detta fanns en ändlös kostnadsjakt som tog överhand och förrädiskt smög sig in i mitt huvud och gjorde till slut en revolt i mitt mentala system.

Detta hjälpte mig att tänka på vad jag egentligen står för och vad jag skulle vilja göra i stället. På så sätt väcktes min barndomsdröm – ett vänligare samhälle där människor mår bra och kommunicerar med varandra på ett tydligt och fredligt sätt. När människor mår bra är de glada, förstående och samarbetsvilliga. Därför har jag börjat använda min tid till att förtydliga min vision, ändra mina vanor (bland annat kost, som är en av de viktigaste faktorer som påverkar vår hälsa), utveckla HVH metoden för personlig utveckling och MER- Medvetna Energi Rörelser Historia bakom MER

Även om jag hade utbildning med inriktning på revision i företagsvärlden ägnade jag all min tid åt djupgående personlig utveckling - följde livets vägledning - för att omvärdera mina tankesätt och inse att i likhet med företagsvärlden behöver vi granska och ifrågasätta vårt handlande. Denna process hjälper oss att hushålla med och använda våra resurser, tid och energi på bästa möjliga sätt. 

Dessutom behöver vi kontinuerligt ge hela vår kropp liksom företaget rätt stimulans och näring. På så sätt främjas stärkande och ärlig kommunikation inne i den mänskliga kroppen *och företaget i stort. Stärkande och uppriktig kommunikation skapar inre balans. Inre balans hjälper oss att återskapa och upprätthålla hälsa. Och den är grundläggande förutsättning för att skapa balans i yttre miljö.  Mer info    

*Utifrån mina insikter och inre driftkraft började jag utmana mina trossatsers och lyssna inåt på ett medvetet sätt. En ny värld öppnades för mig och jag upptäckte att inre kommunikation, det som anses vara abstrakt och komplicerad, är enkel och verklig. Alla kan lära sig att kommunicera med och i sin inre och på ett medvetet sätt arbeta för att skapa inre balans. Uppriktig inre kommunikation är dörröppnare till självkännedom, självkänsla och självtillit. Och inre balans ökar tillfredställelse med livet i stort. Träning ger färdighet 

Mina empiriska kunskaper och önskan att förmedla beprövad kunskap som kan hjälpa människor att skapa inre balans och må bra resulterade i att jag har utvecklat HVH Metod. Metoden har helhetsperspektiv och är enkelt att använda i vardagen. Den kan vägleda oss in i en mental, känslomässig och fysisk balans.    

Mer info: Historia bakomHVH, Nativ Yoga  

 

 

 

 

 

.