Några ord från hjärtat

Teresa.png

Teresa M Rask Inre Balans Coach  ”Jag brinner för att hjälpa människor att må bra"

Redan när jag var liten önskade jag att människor i min omgivning skulle må bra. Därför hela tiden har jag strävat efter större förståelse för vad vi behöver och kan göra för att öka vårt välbefinnande. Så länge jag kan minnas fokuserade jag helhjärtat på personlig utveckling. Personlig utveckling är en  djupgående process  vars syfte är att hjälpa oss att vidga vårt perspektiv och utvecklas som människor. Den leder oss inåt så att vi får kontakt med vår inre styrka och kan bättre förstår vilka vi är. Den leder oss också utåt så att vi kan se och erkänna sanningen om vår roll i uppkomsten av våra problem. Och den hjälper oss att förändra vårt förhållningssätt till oss själva, andra och samhället. Jag kallar denna process ”Humantledarskap”.

Under tidens gång insåg jag att jag behöver ha tillgång till en metod som har helhetsperspektiv och är enkelt att använda i vardagen för att skapa balans i mitt liv och i förlängningen hjälpa andra att göra det samma. Därför bestämde jag mig för att utveckla HVH metoden och senare skriva min bok ”Livet är enkelt att leva”. Detta gav mig en möjlighet att dyka djupare in i den inre och yttre världen med hjälp av förenklings modellen, som jag delar med mig i boken. Denna fördjupningsresan och modellen hjälpte mig att vidga mitt perspektiv, förenkla det som var komplicerat och öppna en länk till större förståelse av den mänskliga inre potentialen. Denna starka kraft finns i oss alla, och alla kan få kontakt med, uppleva och lära sig att använda den.   

Läs mer Historia bakom HVH                                  

Min intention var och är att  förenkla det som anses vara komplicerad och förmedla beprövad kunskap. Kunskap som kan hjälpa människor att skapa kontakt och kommunicera med sin inre miljö - inre potential - på ett naturligt och stärkande sätt. Detta tillvägagångssätt ökar självkännedom, självrespekt, självtillit och skapa inre balans. Inre balans ökar vår  välbefinnande och välmående.  

Det är fantastiskt att kunna bevittna den positiva verkan som medvetenheten om och användning av inre potential har på människor. Rörelseenergi som bildas av denna förståelseprocess ihop med användning av HVH modellen gör att personen kan använda sin potential i vardagen på ett mer medvetet sätt och hitta personliga nycklar till mer tid, lönsamhet och glädje. Mer info Metod

Personliga nycklar och praktisk användning av dessa i vardagen hjälper dig att känna dig stark och motiverad att ta hand om din hälsa och ditt liv- leva ut din potential. 

Coaching Mer info 

Strategiutveckling Mer info