Utbildning "KUB"

KUB står för Kompetens Utveckling Behov

KUB utbildning består av tre delar med totalt 12 träffar á 3 arbetstimmar. Del 1 Mer info Del 2 Mer info Del 3 Mer info 

Ledare Novaera /Teresa M Rask 

Teresa är civilekonom, inspiratör och rådgivare. Hon har drivit eget företag sedan 1991 inom olika branscher Hon har erfarenhet av projektledning, personalutveckling och ledarskap. Teresa har utvecklat en pedagogisk metod HVH för det inre och yttre ledarskapet. Hon är ambassadör för kvinnliga företagare.

Sammanfattning

När kvinnor och företagare möter andra kvinnor och företagare i en trygg miljö erbjuder detta möte var och en av dem en möjlighet att upptäcka och tydligare se sin egen unika kompetens och det öppnar upp för nya möjligheter för företagande.

Denna ökade medvetenhet förstärker självförtroendet och ger förutsättningar för att utveckla nya affärs- och samarbetsmöjligheter hos företagarna emellan. För att en kvinnlig företagare ska kunna uppnå balans mellan företag, familj och sig själv behöver hon ha tid och resurser till såväl egen utveckling som företagsutveckling. Kvinnan och företaget har olika behov som måste tillgodoses. Därför behöver en kvinnlig företagare hjälpmedel som förenklar hennes arbetsdag. Hjälpmedlen effektiviserar arbetsuppgifter, förbättrar lönsamheten och skapar mer glädje i vardagen. Att vara medveten om den egna unika kompetensen och att ha kunskap om vad som styr företagarens beteende samt att ha tillgång till enkla verktyg som utvecklar och förenklar företagarens vardag är tre grundläggande faktorer som leder till företagets goda resultat samt hjälper till att bygga starka och framgångsrika företag.
 

Målgrupp                                                                                                   

Målgruppen är kvinnor och kvinnliga företagare som vill växa både i rollen som människa och som företagare.

Syfte

Syftet är att hjälpa deltagarna att utvecklas som individer och att samtidigt hjälpa dem att utveckla sina företag. Detta sker genom en personlig utvärdering och en utvärdering av företaget. Utifrån dessa sätter deltagarna upp mål för den personliga utvecklingen och för företagsutvecklingen. Syftet är också att skapa balans mellan privatliv och företag. Detta låter sig göras genom att deltagarna får tillgång till ett antal olika verktyg som effektiviserar deras arbete. Syftet är dessutom att stimulera till att bilda nätverk inom gruppen för att utveckla nya affärs- och samarbetsmöjligheter mellan deltagarna. 

Målsättning

Målet är att göra en personlig behovs- och SWOT analys, företagets SWOT- analys och att sätta upp mål för såväl den personliga som företagets utveckling. Målet är också att genomföra en effektiv förändringsprocess med hjälp av sexstegsmodellen och skapa gynnsammare förutsättningar för deltagarnas fortsatta utveckling. Mål med KUB - Projektet är även att tillhandahålla enkla verktyg och system för att skapa bättre balans mellan företaget och privatlivet och stimulera deltagarna till fortsatt personlig utveckling och företagsutveckling samt till nätverkande.

Arbetssätt:

  • Start - interaktiva föreläsningar
  • Process - gruppövningar och coachning
  • Målgång - målsättning och uppgifter 

Del 1

Individen: nyckelord behov

Dina behov och din vardag som kvinna och företagare

Uppdelad på 3 gånger á 3 timmar

Del 2  

Individen i företaget: nyckelord utveckling

Utveckla dig själv och ditt företag. 

Uppdelad på 5 gånger á 3 timmar

Del 3

Struktur och effektivitet: nyckelord kompetens

System och verktyg för balans mellan privatliv och företag.

Uppdelad på 4 gånger á 3 timmar

Alla delar består av interaktiva föreläsningar, gruppövningar och coachning. Varje kurstillfälle bygger på mental, fysisk och realistisk* träning Deltagarna ska inspireras till nytänkande, ifrågasättande av attityder samt få ny kunskap och nya insikter. Individuell rådgivning och coachning kommer att anknyta till varje deltagares behov och företagets behov                                                                  

*realistisk träning dvs att här behandlas olika faktorer som påverkar beslut och beteendet, så som känslor, kost och vila.